Biuro Podatkowe Anex rozpoczęło działalność w 1992 r. Jej właścicielem jest absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalizacji Rachunkowość – Janusz Rudnicki.

W 1997r. właściciel firmy został wpisany przez Ministra Finansów na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (numer wpisu 4586/97), a w 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych (numery wpisu 7207). Jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Przedmiotem działalności jest pełna obsługa firm w zakresie rachunkowości, rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zatrudniam wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, których kompetencje dają gwarancję rzetelnej i fachowej obsługi klientów. Specjalizuję się w obsłudze małych i średnich firm. Firma pracuje na legalnym oprogramowaniu firmy ENOVA.

Oferta

Doradztwo podatkowe

Świadczymy szeroko pojęte usługi doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klientów działalności gospodarczej. Są to między innymi:

 • Udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych Doradztwo w zakresie uzyskiwania zwrotu podatku od towarów i usług Analiza i ocena rentowności nowych przedsięwzięć gospodarczych
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Obsługa organizujących się podmiotów gospodarczych: wybór formy prawnej, formy opodatkowania, pomoc przy rejestracji
 • Uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku Sporządzanie biznes planów i wniosków kredytowych

Usługi księgowe

Zakres usług obejmuje:

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ksiązki przychodów i rozchodów
 • Ewidencja dla ryczałtowców
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie miesięcznych deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu/straty
 • Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowyc
 • Sporządzanie comiesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat
 • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat
 • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących obowiązków podatkowych i sposobu prowadzenia dokumentacji podatkowej
 • Sporządzanie zakładowego planu kont
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Procedury oraz dokumentacja związana z importem i eksportem towarów i usług
 • Kontrola i weryfikacja ksiąg, wyprowadzanie zaległości

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Sporządzania list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Ustalanie wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji na zaliczki od podatku dochodowego od dokonanych wypłat PIT-4
 • Wysyłanie deklaracji podatkowych do właściwych urzędów skarbowych
 • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracownika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia
 • Przygotowywanie comiesięcznych deklaracji ZUS przedsiębiorstwa
 • Wysyłanie w formie elektronicznej deklaracji ZUS w terminach ustawowych

Przygotowanie raportów finansowych

 • Analiz finansowych
 • Kalkulacji kosztów
 • Raportów i zestawień dla celów rachunkowości zarządczej
 • Bilansu
 • Rachunku zysków i strat z uwzględnieniem szczegółowych pozycji kosztowych
 • Przepływów pieniężnych
 • Szczegółowych rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • Symulacji finansowych i podatkowych
 • Wstępne wyniki finansowe i podatkowe uzgadniane przed końcem miesiąca

Usługi pozostałe

 • Reprezentacja Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi
 • Doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNO-KSIĘGOWEGO
 • Pomoc w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • Udzielamy wsparcia telefonicznego
 • Możliwość pracy w siedzibie Klienta
 • Możliwość osobistego odbioru dokumentów

Po podpisaniu umowy z firmą przejmujemy za naszego Klienta w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, sprawozdawcze i inne ustalone w umowie. Klienci ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Usługi Prawne

Przy pomocy zewnętrznych firm prawniczych, kancelarii prawnych i notarialnych, z którymi stale współpracujemy, wspieramy naszych klientów w różnych dziedzinach prawa gospodarczego. Doradzamy w kwestiach prawa podatkowego i gospodarczego, pomagamy w tworzeniu spółek prawa handlowego, przygotowujemy dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo prawne i zgodność z polskim ustawodawstwem.

Cennik

Ceny naszych usług negocjujemy indywidualnie, z każdym klientem biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • ilość dokumentów księgowych w miesiącu,
 • ilość i rodzaj ewidencji (podatkowych, ksiąg, specjalnych, środków trwałych, itp.),
 • liczba współwłaścicieli i zatrudnionych pracowników,
 • inne zagadnienia majace wpływ na pracochłonność obsługi jak np.: delegacje, różnice kursowe, późne przekazywanie dokumentów do biura, itp.,
 • zakres prac dodatkowych – sporządzenie rocznego sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat

Ceny orientacyjne:

Księga handlowa

W zależności od ilości dokumentów:

ilość dokumentówdo 50do 100do 200powyżej 200
cena600 – 800 pln800 – 1000 pln1000 – 1200 pln1200 – 1600 pln

Podatkowa książka przychodów i rozchodów z VAT

W zależności od ilości dokumentów.

Poniższe ceny obejmują:

 • zamknięcie ksiąg
 • sporządzenie deklaracji VAT-7
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • obsługe kadrowo – płacową do 5 pracowników
ilość dokumentówdo 50do 100do 150do 200
cena200 – 300 pln300 – 700 pln800 pln900 pln

Usługi dodatkowe

opinie z zakresu stosowania prawa podatkowegodo 150 pln / godzina
doradztwo podatkowe150 – 200 pln / godzina
sporządzenie deklaracji statystycznych GUS, Interstat100 pln / sztuka
sporządzenie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37100 – 150 pln / sztuka
sporządzenie bilansu i rozrachunku zysków i strat300 – 500 pln / sztuka
sporządzenie rozliczenia rocznego i bilansu spółki1500 pln / zdarzenie

Kontakt

tel. 12 269-15-91

  Lokalizacja

  Biuro Podatkowe Anex
  ul. Miłkowskiego 3, budynek COLOSSEUM
  VI piętro
  30-349 Kraków

  tel. 12 269-15-91